Tips för dig som hyr bostad

Här hittar du praktisk information och tips på vad du behöver tänka på när du hyr din bostad. För utförliga lagar och regler samt skyldigheter och rättigheter för både uthyrare och hyresgäster, se Lagar och regler.

 

Vägledning från Orimlig Hyra

Här kan du ladda ner och läsa information där Orimlig Hyra ger tips och vägledning till dig som hyr studentbostad i andra hand och misstänker att du betalat överhyra.

Läs mer här! » Tips (gotlandsstudentbostad.se)

 

Att tänka på för dig som hyr bostad

1. Titta på bostaden innan du tackar ja till att hyra

2. Betala aldrig några pengar innan du skrivit kontrakt

3. Kom överens om regler innan du flyttar in

4.   Acceptera aldrig att nycklarna skickas till dig per post

5. Be någon läsa avtalet. Jämför med våra avtalsmallar under Dokument & länkar.

Om något känns osäkert, tveka inte att kontakta oss och be om råd!

 

Kontraktstyper och rimlig hyra

Inneboende

Som inneboende delar man rum/lägenhet med den som är förstahandshyresgäst eller bostadsrättsinnehavare. Detta brukar av misstag ibland kallas för andrahandsuthyrning, fast det inte är en egentlig andrahandsuthyrning. 

Som inneboende brukar man betala en hyra som motsvarar den andel av bostaden som man har tillgång till, t ex ett sovrum och ett badrum. Utöver det kan det läggas till kostnader för till exempel möbler, bredband eller el.

Läs mer under Inneboende

Andrahandskontrakt 

Huvuddefinitionen av andrahandskontrakt är att en privatperson (förstahandshyresgäst) hyr ut sin lägenhet/rum till en annan privatperson (andrahandshyresgäst). Då uppstår det ett hyresavtal mellan parterna. Det är ett andrahandskontrakt eftersom förstahandshyresgästens avtal med en hyresvärd redan finns. En annan form av andrahandskontrakt är mellan en ägare av villa/ägarlägenhet/bostadsrätt och en annan privatperson.

Hyran för ett andrahandskontrakt avgörs beroende på om boendet är en bostadrätt eller en hyresrätt. För ett andrahandskontrakt i en hyresrätt får man i regel inte ta ut högre hyra än den som förstahandshyresgäst betalar till sin egen hyresvärd. Ett visst påslag för möbler får göras, ca 10-15%

Hyran för ett andrahandskontrakt i en bostadsrätt avgörs i grunden av bostadens värde. Hyran bör ungefär motsvara summan av den s.k. kapitalkostnaden ihop med driftkostnaderna (el, bredband, möbler o.s.v.). Kapitalkostnaden är bostadens marknadsvärde multiplicerat med en skälig avkastningsränta (ett par procentenheter över Riksbankens ränta).

Mer information hittar du under Hyresrätter och Bostadsrätt och hus.

Förstahandskontrakt

Ett förstahandskontrakt betyder oftast ett avtal mellan en fastighetsägare och en hyresgäst. Förstahandskontrakt förmedlas främst av bostadsföretag. 

 

Folkbokföring

När du flyttar för att studera ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket. Detta behövs till exempel för att du ska få ut försäkring, att din post ska komma rätt, för att kunna rösta och betala rätt skatt.

 

Nyttiga länkar 

Myndigheter

Hyresnämnden Hyresnämnden är den instans som medlar i tvister gällande bostäder.

Hyresgästföreningen Hyresgästföreningen är en medlemsorganisation för hyresgäster. De kan ge råd gällande vilka lagar och regler som gäller i olika bostadsfrågor.

Flyttanmälan Anmäl din nya adress hos skatteverket. Detta kan t.ex. påverka din möjlighet att söka bostadsbidrag så gör det så fort du har möjlighet. 

Försäkringskassan Ansökan om bostadsbidrag hos Försäkringskassan.  

Svensk lag

Vill du läsa på om vad svensk lag säger om bostäder och olika typer av uthyrning har vi samlat relevanta kapitel här för dig att ta del av.

Hyresrättslagen (Jordabalken 12 kap)

Bostadsrättslagen

Lag om uthyrning av egen bostad Lagen om uthyrning av egen bostad är tillämplig om den du hyr av äger sin bostad. Till exempel en bostadsrätt eller ett hus. 

Avtalslagen Avtalslagen är den grundläggande lagstiftningen som handlar om när två personer ingår ett avtal. Hyreslagen och lagen om uthyrning av egen bostad är vad som kallas "speciallagar" och gäller speciellt för sådana avtal som reglerar hyresförhållande.

Logga in

Registrera

Genom att klicka på knappen godkänner du villkoren

Avbryt

Glömt?