Användarvillkor

Genom att registrera sig samtycker användaren till att Studentboet lagrar användarens personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen ((EU) nr 2016/679). Studentboet följer Uppsala studentkårs dataskyddspolicy, vilken är i enlighet med Dataskyddsförordningen. De användare som registrerar sig på Studentboets hemsida omfattas av Uppsala studentkårs dataskyddspolicy, oavsett medlemskap i Uppsala studentkår. 

Som registrerad användare går du med på att all information som du skrivit in sparas i databasen. Användare samtycker till att Studentboet hanterar deras personuppgifter och förrättar register. Användarregister förrättas för att Studentboet ska kunna hantera ditt ärende på ett smidigt sätt och fullgöra våra arbetsuppgifter. Studentboet använder personuppgifter främst för att administrera, tillhandahålla, utveckla och underhålla tjänsterna på vår webbsida. Studentboet kan också komma att kontakta dig med information eller för att samla in ytterligare åsikter från dig t.ex. genom en användarenkät. Genom att lämna dina personuppgifter till oss och godkänna tillämpliga villkor samtycker du till att dina personuppgifter behandlas i enlighet med vad som anges i dessa användarvillkor. 

Dina rättigheter

Rättelse: Du har rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter

Rätt till invändningar: Du har rätt att göra invändningar mot den behandling som görs av dina personuppgifter

Rätt till registerutdrag: Du har rätt att, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan till oss, få information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig.

Rätt till att bli bortglömd: Du har rätt att när som helst och utan avgift avsluta ditt konto på Studentboet samt begära att Studentboet tar bort alla dina personuppgifter. Du kan utnyttja denna rätt genom att ta bort ditt konto under Mina sidor eller genom att kontakta Studentboet på följande adress: kontakt@studentboet.se. Observera dock att även om samtycke återkallas kan Studentboet med annan laglig grund ha fortsatt rätt att behandla dina personuppgifter, såsom t.ex. om användaren brutit mot tillämplig lag. 

Personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter på denna webbplats är Uppsala studentkår. Du hittar information om hur du kontaktar oss under Kontakt. Studentboet ansvarar ej för att informationen gällande förmedlingen av bostäder mellan användare är korrekt. Har en användare krav gentemot annan användare till följd av denne användares användning av Studentboet accepterar den kravställande användaren att göra gällande detta krav självständigt och utan inblandning från Studentboets sida och Studentboet befrias från alla krav, förpliktelser, skadestånd, förluster, kostnader och utgifter inklusive advokatarvoden, kända och okända, som uppstår på grund av eller i samband med sådant krav. 

Studentboet förbehåller sig rätten att stänga av en användare om det finns misstanke om olovlig uthyrning, bedrägeri eller liknande. Studentboet förbehåller sig rätten att neka publicering av annonser där det föreligger misstanke om bedrägeri eller liknande. Studentboet förbehåller sig även rätten att neka publicering av annons eller stänga av en användare om innehållet i annons eller det som framgår av korrespondens på annat sätt bedöms utgöra diskriminering enligt diskrimineringslagen.

 

 

Logga in

Registrera

Genom att klicka på knappen godkänner du villkoren

Avbryt

Glömt?